top of page
bemex-2.png
BEMEX-logo
Velkommen til oss
 100 ÅRS ERFARING TILSAMMEN I BRANSJEN

Vår målsetting er å tilby fleksible og effektive rekruttering- og bemanningsløsninger. Med tilsammen over 100 års allsidig erfaring fra bransjen har vi verdifull kunnskap om markedet og våre kunder, og vet hvor viktig gode relasjoner er.

 

Vi er en profesjonell samarbeidspartner som er opptatt av å levere kvalitet, og med

lang erfaring fra bransjen, vet vi hva som skal til for å finne rett person på rett plass.

 

Vi gjennomfører hele eller deler av rekrutteringsprosessen på alle nivåer og alle fagområder. Om du trenger midlertidig bemanning eller en ny medarbeider i en permanent stilling kan vi hjelpe deg.

Rekruttering

VI FINNER RETT PERSON TIL JOBBEN

- Full prosess A-Å

- Delprosess, f.eks sluttvurdering

- Metodisk og kompetansebasert prosess

- Psykometrisk, arbeidsrelatert testverktøy - OPQ32

- DNV-GL sertifiserte rådgivere

- Effektivt og bredt nettverk

BEMEX- vi bemanner Bergen
bemex2-16.png

UTLEIE

UTLEIE AV TOPP ARBEIDSKRAFT

-Midlertidig behov når virksomheten har tariffavtale og avtale med tillitsvalgte.

-Permisjon- og sykdomsfravær

-Ferieavvikling

-I påvente av en ansettelse i en pågående prosess

-Spesialistkompetanse – konsulent, helse, landbruk og events.

bottom of page